Yunus Emre

Genel Bilgi

YUNUS EMRE

1240-1321 yıllarında yaşayan Yunus Emre Eskişehir’de doğmuştur. Anadolu’da Türk şiirinin öncüsü olan Yunus Emre mutasavvıf ve filozof olarak şiirlerini halk diline yakın bir dille kalem almıştır. Bu yüzden onun Divan’ında yer alan tasavvuf konulu şiirler Anadolu ve Balkanlar’daki toplumun arasında çok saygı görmüştür. Risaletü’n Nushiyye adlı eseri mesnevî tarzında yazılmış olup, dinî, tasavvufî, ahlakî konuları içermekte, “Öğütler kitabı” anlamına gelmektedir. Onun şiirleri konu, tarz ve dil uslubü yönünden Orta Asya ve İdil-Ural Türkleri arasında yaygın olan halk edebiyatına yakınlık arzetmektedir

Gel Dosta Gidelim Gönül

Yoldaş olalım ikimiz
Gel dosta gidelim gönül
Haldaş olalım ikimiz
Gel dosta gidelim gönül

Gel gidelim can durmadan
Suret terkini urmadana
Araya düşman girmeden
Gel dosta gidelim gönül

Gel gidelim kalma ırak
Dost için kalalım yarag
Şeyh'in katındadır durak
Gel dosta gidelim gönül

Terk edelim ili şarı
Dost için kılalım zarı
Ele getirelim yâri
Gel dosta gidelim gönül

Bu dünyaya kanmayalım
Fanidir aldanmayalım
Bir iken ayrılmayalım
Gel dosta gidelim gönül

Biz bu cihandan geçelim
O dost iline uçalım
Arzu hevadan geçelim
Gel dosta gidelim gönül

Kılavuz olgıl sen bana
Yönelelim dosttan yana
Bakmayalım önden sona
Gel dosta gidelim gönül

Bu dünya olmaz payidar
Aç gözünü canın uyar
Olgıl bana yoldaş u yâr
Gel dosta gidelim gönül

Ölüm haberi gelmeden
Ecel yakamız almadan
Azrail hamle kılmadan
Gel dosta gidelim gönül

Gerçek erene varalım
Hakk'ın haberin soralım
Yunus Emre'yi alalım
Gel dosta gidelim gönül

Görüşleriniz İçin Tıklayınız