A-14 (Biçiktu-Boom II/1) Yazıtı Metni

Genel Bilgi


Biçiktu-Boom II yazıtı diğer Biçiktu-Boom yazıtlarıyla birlikte Onguday bölgesinde yer alan Biçiktu-Boom köyünün etrafındaki kayaların birinde 1964 yılında T. İ. Sabaeva’nın yardımıyla K. Seydakmatov tarafından bulunmuştur. 1970 yılında Gormo-Altaysk şehrine getirilmiştir. Bugünlerde A. V. Altay Cumhuriyeti Anohin Milli Müzesinde koruma altındadır (10354/1 No'lu demirbaşı). 

 

Bilimsel Araştırma

Metin üzerinde E. Tenişev, K. Seydakmatov, İ. Kızlasov, L. N Tıbıkova, İ. A. Nevskaya, M. Erdal, K.Konkobaev, N.Useev, N.Şabdanaliev çalışmıştır.

Literatür

Тенишев Э. Р.  Древнетюркская эпиграфика Алтая // Тюркологический сборник. К 60 летию Андрей Ниоклаевича Кононова. -М., 1966,  -с.264-265.

Кызласов, И. Л. Памятники рунической письменности в собрании Горно-Алтайского краеведческого музея // Древности Алтая. - Горно-Алтайск, 2000. - № 5. С. 82-112.

Тыбыкова Л. Н., Невская И. А., Эрдал М.  Каталог древнетюркских рунических памятников Горного Алтая.-Горно-Алтайск,  2012.- С. 55-56

K.Konkobaev, N.Useev, N.Şabdanaliev. Altay Cumhuriyeti’ndeki Eski Türk Yazıtları Albümü, Astana, 2015.- s.43-74

 

Metin

K. Seydakmatov:

1) …- ........

2) этдим п... - etdim, yaptım.

3) киши уг элиңиг     - halkını, boyunu, kişilerini...

 

E. Tenişev:

1) n(ä) (ä)r(i)g ögä  - hangi eri överek

2) (ä)b (ä)td(i)m i(ä?) - ev yaptım.

3) kiši oγul aŋ äg  - eşi, oğulları, avı, giysileri

 

İ. Kızlasov:

1) en erig ör  - (Tanrım) günahlı erin önünde görün!

2) bitidim -  (Bunu) ben yazdım.


L. N Tıbıkova, İ. A. Nevskaya, M. Erdal:

1) n(ä) (ä)rgü (ä)r!  -  (Birisi) olacak er!

2) b(i)t(i)d(i)m!    - (Ben) yazdım!


K.Konkobaev, N.Useev, N.Şabdanaliev

1. n(e) (e)rgü (e)r  -  Ne güçlü er!

2. b(i)t(i)d(i)m   - (Ben) yazdım.

Görüşleriniz İçin Tıklayınız