A-13 (Biçiktu-Boom I) Yazıtı Metni

Genel BilgiOnguday bölgesinde yer alan Biçiktu-Boom köyünün etrafındaki kayalardan birinde 1964 yılında T. İ. Sabaeva’nın yardımıyla K. Seydakmatov tarafından bulunmuş olup sonradan kaybolmuştur.  

  


Bilimsel Araştırma

E. R. Tenişev, 1966: 264; К. Seydakmatov, 1964: 95-101; L.N. Tıbıkova, İ. А. Nevskaya ve М. Erdal, 2012: 54-55)

Literatür

Тенишев Э. Р.  Древнетюркская эпиграфика Алтая // Тюркологический сборник. К 60 летию Андрей Ниоклаевича Кононова. -М., 1966,  -с.264.

Тыбыкова Л. Н., Невская И. А., Эрдал М.  Каталог древнетюркских рунических памятников Горного Алтая.-Горно-Алтайск,  2012.- С. 54-55.

K.Konkobaev, N.Useev, N.Şabdanaliev. Altay Cumhuriyeti’ndeki Eski Türk Yazıtları Albümü, Astana, 2015.-s. 43-47.

Metin

К. Seydakmatov:

сьңрь:кй?ы  -    ...dağ sırtı. Kaygı.


E. R. Tenişev:

Säŋir. qaja äbi   -  dağ sırtı, kayadaki ev.


L. N. Tıbıkova, İ. А. Nevskaya,  М. Erdal:

s(ä)ŋ(i)r : k(a)y(a) (ä)vi  -  (Bu) dağ burnu (onun) evidir.


             К. Konkobayev, N. Useyev, N. Şabdanaliyev:

s(e)ŋ(i)r k(a)y(a) (e)bi   -   Dağ sırtı. Kaya evi.


Görüşleriniz İçin Tıklayınız