A-12 (Мöndür-Sokkon IV) Yazıtı Metni

Genel Bilgi

Diğer Möndür-Sokkon yazıtlarıyla birlikte Ust-Kan bölgesine bağlı Möndür-Sokkon köyünün yakınlarında yer alan Çarış nehrinin sol kıyısındaki Ayrı-Kodogor arazisinde 1960 yılında B. Kadikov tarafından bulunmuştur. Ancak diğer yazıtlar gibi 1981 yılındaki yol yapımı sırasında tahribata uğramamış, B. Kadikov tarafından yerinden çıkarılarak Biysk Kray Bölge Müzesi’ne getirilmiştir.


  

Bilimsel Araştırma

Metin üzerinde E. R. Tenişev, İ. L. Kızlasov, L. N. Tıbıkova, İ. A. Nevskaya, M. Erdal, K.Konkobaev, N.Useev, N.Şabdanaliev çalışmıştır.

Literatür

Тенишев Э. Р.  Древнетюркская эпиграфика Алтая // Тюркологический сборник. К 60 летию Андрей Ниоклаевича Кононова. -М., 1966,  -С.262

Кызласов, И. Л.  Руническая надпись Бийского музея // Краеведческий вестник.- Бийск, 1999, -№ 9. -С. 52-57.

Тыбыкова Л. Н., Невская И. А., Эрдал М.  Каталог древнетюркских рунических памятников Горного Алтая.-Горно-Алтайск,  2012.- С. 134-135.

K.Konkobaev, N.Useev, N.Şabdanaliev. Altay Cumhuriyeti’ndeki Eski Türk Yazıtları Albümü, Astana, 2015.- s.38-41.

Metin

E. R. Tenişev:

sü äši käzig säkiz är (?) - Asker eşi, sıra, sekiz er (?).

 

İ. L. Kızlasov:

isini kez egsiкмäsär  - Esenlenerek gez, (kaderin çilvelerine) baş eğmemek gerekir (kelime-kelime: eğilmiş olmamak gerekir)

 

L. N. Tıbıkova, İ. A. Nevskaya, M. Erdal:

 (ä)s(ä)ni k(ä)z(i)g …-m(ä)s(ä)r … /  (ä)s(ä)niŋ(i)z (ä)gs(i)км(ä)s(ä)r …

 Sağ-salim olsun! Isı / İşlerin sırası... olmazsa... / Sağlığınız kötüleşmezse (kelime-kelime: eğilmeye eğilimli olmazsa)...

 

K.Konkobaev, N.Useev, N.Şabdanaliev: 

s(e)ni, (e)k(i)z(i)g (e)s(i)км(e)s(e)r....  Seni, ikizleri azaltmazsa...

Görüşleriniz İçin Tıklayınız