A-11 (Мöndür-Sokkon III) Yazıtı Metni

Genel Bilgi

Möndür-Sokkon II yazıtı Möndür-Sokkon I yazıtıyla birlikte Ust-Kan bölgesindeki Möndür-Sokkon köyünün yakınlarındaki, Çarış nehrinin sol kıyısındaki Ayrı-Kodogor arazisinde 1960 yılında B. Kadikov tarafından bulunmuştur. Fakat 1981 yılındaki yol yapımı sırasında patlatma işleri sırasında tahribata uğrayıp kaybolan yazıtlardan biridir.


 

Bilimsel Araştırma

Metin üzerinde E. R. Tenişev, N. A. Baskakov, L. N. Tıbıkova, İ. A. Nevskaya, M. Erdal, K.Konkobaev, N.Useev, N.Şabdanaliev çalışmıştır.

Literatür

Тенишев Э. Р.  Древнетюркская эпиграфика Алтая // Тюркологический сборник. К 60 летию Андрей Ниоклаевича Кононова. -М., 1966,  -с.262

 Баскаков Н. А.  Три рунические надписи из с. Мендур-Соккон Горно-Алтайской автономной области // Советская этнография. - Москва, 1966, № 6. С. 79-83.

Тыбыкова Л. Н., Невская И. А., Эрдал М.  Каталог древнетюркских рунических памятников Горного Алтая.-Горно-Алтайск,  2012.- С. 133-134.

K.Konkobaev, N.Useev, N.Şabdanaliev. Altay Cumhuriyeti’ndeki Eski Türk Yazıtları Albümü, Astana, 2015.-s. 35-35.

Metin

E. R. Tenişev:

aq arqyγ süz äläs aš antan (?): y süz älčig   - beyaz arığı temizle, oradan yüksel, çalları kes (?), boy (?).

 

N. A. Baskakov:

 (y)rgyγ söz(i)n aš j(y)šyγ söz(i)γ č(y)q -  

Dağ yamaçlarındaki otlak yerlerden söz edildiğinde senin düşüncen (sözlerin) onları sağ-salim aşmak üzerinedir. Kalın ormandan söz edildiğinde ise senin düşüncen (sözlerin) ormandan sağ-salim çıkmak üzerinedir.

Kelime kelime: Dağ otlakları sözlerin aş, orman sözlerin çık.  L. N. Tıbıkova, İ. A. Nevskaya, M. Erdal:

k(a)r(a)kïg sözl(ä)t(ä)y(i)n : a sözl(ä)šgil! -   Gözü konuşturayım! Konuşmaya başlayın! (Kelime-kelime: birbirinizle konuşun)!


K.Konkobaev, N.Useev, N.Şabdanaliev:

(a)k (ı)rk(ı)g s(ö)zl(e)t(e)y(i)n ...ı s(ö)zl(e)şg(i)l  -  Ak (iyiliğe eşlik eden) falı konuşturayım. ...ı. Konuşun!

Görüşleriniz İçin Tıklayınız