A-10 (Мöndür-Sokkon II) Yazıtı Metni

Genel Bilgi

Möndür-Sokkon II yazıtı Möndür-Sokkon I yazıtıyla birlikte Ust-Kan bölgesindeki Möndür-Sokkon köyünün yakınlarındaki, Çarış nehrinin sol kıyısındaki Ayrı-Kodogor arazisinde 1960 yılında B. Kadikov tarafından bulunmuştur. Bugüne kadar bu arazide 10 yakın yazıt bulunmuş, fakat çoğu 1981 yılındaki yol yapımı sırasında patlatma işleri sırasında tahribata uğrayıp kaybolmuştur.


                 

Bilimsel Araştırma

Metin üzerinde E. R. Tenişev, L. N. Tıbıkova, İ. A. Nevskaya, M. Erdal, K.Konkobaev, N.Useev, N.Şabdanaliev çalışmıştır.

Literatür

Тенишев Э. Р.  Древнетюркская эпиграфика Алтая // Тюркологический сборник. К 60 летию Андрей Ниоклаевича Кононова. -М., 1966,  -с.263

Тыбыкова Л. Н., Невская И. А., Эрдал М.  Каталог древнетюркских рунических памятников Горного Алтая.-Горно-Алтайск,  2012.- С. 132-133.

K.Konkobaev, N.Useev, N.Şabdanaliev. Altay Cumhuriyeti’ndeki Eski Türk Yazıtları Albümü, Astana, 2015.- s.33-35.

Metin

             E. R. Tenişev:

Ärim alypan aŋ ačypan il ädim - Erlerimi alıp ava başlayarak, devlet varlıklarım


 L. N. Tıbıkova, İ. A. Nevskaya, M. Erdal:

1) … 1) …

2) (ä)v(i)r//b(e)r …… […]p(a)n aŋ aš(ï)p(a)n …2) Evir/ver .... aşarak....


  K.Konkobaev, N.Useev, N.Şabdanaliev:

 1. k...e ...d           1. ......

2. (e)b(i)r....p(a)n aŋ s(a)çip(a)n ..... 2. (Hayvanları) evir.... arak, av hayvanlarını saçarak....

Görüşleriniz İçin Tıklayınız