A-5 (Кuray II) Demir Aletteki Metin

Genel Bilgi

Kemer tokasının iç yüzüne yazılan bu yazıt 1935 yılında S. Kiselev tarafından yürütülen Kuray IV mezarlığındaki 1. kurganın kazısında bulunmuştur.  Yazı ince ve yüzey yazıldığı için ve tokanın çok kullanımından dolayı silinmiştir. Moskova’daki Devlet Tarih Müzesindedir.Bilimsel Araştırma

L. A. Yevtyuhova, S. V. Kiselev, A. K. Borovkov, L. N. Tıbıkova, İ. A. Nevskaya, M. Erdal, K.Konkobaev, N.Useev, N.Şabdanaliev okuma çalışmaları yapmışlardır.

Literatür

Евтюхова Л. А.,  Киселев С. В.  Отчет о Саяно-Алтайской экспедиции в 1935 г. // ТГИМ. Вып.16.-М.,  1941. - С. 75-117.

Боровков А.К.  Енисейские надписи на сосудах // Тюркологические исследования.-М.-Л.,  1963. 190-196.

Тыбыкова Л. Н., Невская И. А., Эрдал М.  Каталог древнетюркских рунических памятников Горного Алтая.-Горно-Алтайск,  2012.- С. 117-118.

Васильев Д.Д. Корпус тюркских рунических надписей Южной Сибири. Ч.1. Древнетюркская эпиграфика Алтая. -Астана: ТОО «Prosper Prınt», 2013. -С.38-39.

K.Konkobaev, N.Useev, N.Şabdanaliev. Altay Cumhuriyeti’ndeki Eski Türk Yazıtları Albümü, Astana, 2015.- s. 26-29. 

Metin

S. V. Kiselev:

Otči  aq kün… quša γ      - Ak-Kün sahibin (beyin)... kuşak

A. K. Borovkov:

utªčy künim qop is …-  Yen (kazan), halkım (soyum), çok ...

L. N. Tıbıkova, İ. A. Nevskaya, M. Erdal:

ot č(a)kkün(ü)m kop ….. // ut(d)(a)č(ï) kün(ü)m kop[…]. -  Ot yak! Günüm çok...// Kazanacak günüm çok/Kazanacak günüm yükseliyor...

            K.Konkobaev, N.Useev, N.Şabdanaliev:

 (u)t ç(a)k kün(i)m kop (a)g(ı)ş (a)ş(ı)l -    Kazanacak günlerim yaklaş, yüksel, çoğal!

Görüşleriniz İçin Tıklayınız