A-3 (Тuekta I) Yazıtı

Genel Bilgi

 Yüksekliği 9,7 cm, dip uzunluğu 7,8 cm olan gümüş kabın dibine kazınan 11 harflik Tuekta (Alt. Tuyuk-Tuu) I yazıtı, 1935 yılında başında S. Kiselev ile L. Evtyuhova’dan oluşan Sayan-Altay araştırma ekibinin Tuekta mezarlığında yaptığı kazı sırasında 3. kurganda bulunmuştur. Gorno-Altaysk şehrindeki Altay Cumhuriyeti A.V. Anohin Milli Müzesindedir. 


Bilimsel Araştırma

Üzerinde L. A. Yevtyuhova,  S. V. Kiselev, N. A. Borovkov, İ. L. Kızlasov, L. N. Tıbıkova, İ. A. Nevskaya ve M. Erdal, K.Konkobayev, N. Useyev, N. Şabdanaliyev çalışmışlardır.

Literatür

Евтюхова Л. А.,  Киселев С. В.  Отчет о Саяно-Алтайской экспедиции в 1935 г. // ТГИМ. Вып.16.-М.,  1941. - С. 75-117.

Боровков А.К.  Енисейские надписи на сосудах // Тюркологические исследования.-М.-Л.,  1963. 190-196.

Кызласов И.Л. Рпмятники рунической письменности в собрании Горно-Алтайского краеведческого музея // Древности Алтая. -Горно-Алтайск, 2000. -№5. С.87

Тыбыкова Л. Н., Невская И. А., Эрдал М.  Каталог древнетюркских рунических памятников Горного Алтая.-Горно-Алтайск,  2012.- С. 117-118.

Васильев Д.Д. Корпус тюркских рунических надписей Южной Сибири. Ч.1. Древнетюркская эпиграфика Алтая. -Астана: ТОО «Prosper Prınt», 2013. -С.38-39.

K.Konkobaev, N.Useev, N.Şabdanaliev. Altay Cumhuriyeti’ndeki Eski Türk Yazıtları Albümü, Astana, 2015- s. 20-23. 

Metin

L. A. Yevtyuhova,  S. V. Kiselev:

türq ša qumüš aγ y är  -  Türk-Şa gümüş ver (hediye).

N. A. Borovkov:

täril aša äk umsuγ är -  Derlen. Ye. Erdem er Umsug.

İ. L. Kızlasov:

1. kümüš aγïr (Tuekta I) - 1. Değerli gümüş (Tuekta I)

2. teriliŋ (Tuekta II)-  2. (Vergiler) ödenin (bu kapla) (Tuekta II)

L. N. Tıbıkova, İ. A. Nevskaya ve M. Erdal:

t(e)r(i)lmä küm(ü)š (a)g(ï)r - Derlenen gümüş ağırdır.

K.Konkobayev, N. Useyev, N. Şabdanaliyev:

1. (a)ç(lık) (i)d(i)ş -  Açlık kabı.

2. t(e)r(i)ŋ ök a küm(ü)ş (a)g(ı)r  - (Bu kap) derindir. Gümüş değerlidir.

Görüşleriniz İçin Tıklayınız