A-2 (Каtanda) Gümüş Kaptaki Metin

Genel Bilgi

Gümüş bir kabın dibine kazınan 4 harften oluşan Katanda yazıtı 1865 yılında V. Radloff tarafından Katanda köyü yakınlarındaki bir mezarlığın kazısı sırasında bulunmuştur. Moskova’daki Devlet Tarih Müzesindedir.

Bilimsel Araştırma

P. M. Melioranskiy, L. N. Tıbıkova, İ.A. Nevskaya, M. Erdal, K.Konkobayev, N. Useyev, N. Şabdanaliyev okuma çalışmaları yapmışlardır.

Literatür

Мелиоранский П. М. Небольшая орхонская надпись на серебряной кринке Румянцевского музея //Записки Восточного отделения императорского Русского археологического общества.-СПб., 1903. Т. XV, вып. 1. С.34-36.  

Тыбыкова Л. Н., Невская И. А., Эрдал М.  Каталог древнетюркских рунических памятников Горного Алтая.-Горно-Алтайск,  2012.- С. 143

K.Konkobaev, N.Useev, N.Şabdanaliev. Altay Cumhuriyeti’ndeki Eski Türk Yazıtları Albümü, Astana, 2015.- s.17-20. 

Metin

P. Melioranskiy:

1) älig çäŋ

2) l(ü)gç(ü)ŋ

1) Elli çeŋ (miktar ölçütü)

2) Lükçüŋ (şehir adı)

K.Konkobayev, N. Useyev, N. Şabdanaliyev:

(e)l(i)g ç(e)ŋ

Elli çeŋ (miktar ölçümü)


Görüşleriniz İçin Tıklayınız