Otrar

Общая информация

Oturar>  Otrar. Güney Kazakistan Vilayeti, Temir yerleşim yerinden kuzeybatı yönünde 10 km mesafedeki eski kentin kalıntısı Otırartöbe’dir. Arap kaynaklarında VIII yy. “Tarband, Farab” adlarıyla geçer. Otrar, IX-ХIII. yüzyıllarda ticaret güzergahı üzerindeki önemli şehirlerden biri olmuştur (Arheologiya Kazahstana, 2006. 193-205 s.). Bazı araştırmacılar Otrar’ın eski Türk yazıtlarındaki  NmRTuyK- Keŋü Tarman (Tarband, Derbent) (Türkistan. Uluslararası Ansiklopedi, 2000. 524-525s.), bazıları Siri Derya’nın aşağı kısımlarındaki Kanğar bölgesi (Tuguşeva, 2008. 42 s.) olduğunu ileri sürerler.

Оставить комментарий