Барық-II (Е-6) бітіктасы

Information

 

Жалпы сипаттамасы: Барық өзенінің шығыс жағалауында Ийи-тал ауылынан оңтүстікке қарай  11 шақырым  қашықтықтағы төбешіктер  айналасындағы   6 ұстынтас ескерткіштерінің бірі.   Қызыл қоңыр  құмдақ тастан жасалынған, биіктігі - 1,54 м, ені - 0,51-0,52 м, қалыңдығы - 0,23 м. Бітіктастың бетінде барлығы 4 жол ғана мәтін және  «бақан» іспетті таңба төменгі тұсында қашалған. 

1943 ж. Данзынұлы   ұйымдастыруымен  Қызылдағы Тува музейіне әкелінген. 

Ғылыми зерттеулері: 1891 ж. Д.А. Клеменц алғаш тапқан. 

 

Мәтін:

 

1.                              

Küni Tеrеg :  üç yaşımda: qansız boldum

2.                              

Külüg: Tutuq: eçim: kişi qıldı 

3.                              

Buŋusuz: erde: ben: erdi

4.                              

 Quyıda: qunçuyımğa: adırıldım: apımа

 
1

Kunitirg uCJYmDa QySiz BULDm

2

Kulug TUTx iCm KiYiQiLDi

3

BUyUSUzrda bn rdi

4

QUJDaQi QUWJmGa DRLDm pma
Әдебиет:

 

Radloff  W.  Die Inschriften vom Ujuk-Tarlak  // Die Alttürkischen Inscrihpiften de Mongolei.  Dritte  Lieferung  Die Denkmäler von Koscho-Zaidam, die ubrigen denkmaler des Orchon bechens und denkmaler im flussgebiete  des Jenissei. -St.Petersburg, 1895. p. 308-309.

Orhun H.N. Eski Turk Yazitlari , Istanbul, 1939, T-3. ss. 62.

Малов С.Е.   Енисейская письменности тюрков. -М.-Л., 1952. С.21-22.

Кормушин И.В. Тюркские Енисейские эпитафии. Тексты и исследования. -М., 1997. С. 205-207.

Leave a comment