Алтайдағы түрк дәуірінің тасмүсін бәдіздері

Information

Алтай түрктерінің археологиялық мұраларының бірі тас мүсіндер. 

Scientific research

Алтайдағы тас мүсіндерді алғаш Сібір археологтары С.В.Киселев пен Л.А.Евтюхова зерттеді. 

Literature

Киселев С.В. Древняя история Южной Сибири. МИА. № 9.М., 1951, 527 с. 

Leave a comment