Шағатай, Моғолстан мемлекетінің нумизматикалық кешендері

Жалпы мәлімет

Шағатай, Моғолстан  мемлекетінің ақша айналымында  алтын, күміс, мыс теңгелер 1269-1369 жылдары кезеңдерінде түрлі қалалардың  Алмалық, Шаш, Бұхара, Самарқанд, Хоженд, Қашғар, Емил, Болад, Газна, Ош, Андиган, Маргинан, Алматы, Тараз, Отырар,  Бадахшан, Хорезм, Термез секілді  теңге сарайларында соғылып  молынан қолданылды.  Әуелгі кезеңдерде Қайдұ (1236-1301), Дува  (1282-1307) билік иелерінің  таңбалары қашалған  «сикка»  деп аталатын күміс дирхемдер  соғылып тұрды. Сонымен қатар Дува ұрпақтарынан  Кебек (1318-1326), Есен Бұға, Елжіктей (1326), Дурра Темір (1326), Тармаширин (1326-1334) сынды хандар заманында ақша қолданысы кеңейді, тіпті бірнеше ақша  реформалары да жасалынды, сауда экономикалық байланыстыр қарқынды дамыды.  

Ғылыми әдебиет


1.    Бурнашева Р.З.  Денежное обращение в городах Южного Казахстана в XV- XVШ вв. - Туркестан, 2006, - 254 с.

2.    Бурнашева Р.З., Смагулов Е.А., Туякбаев М.К.  Клады и монеты Туркестана. - Алматы, 2006. – 203 с. 

3.    Базылхан Н. Монеты в фондах Центрального Государственного музея РК // Орталық музей еңбектері-1.- Алматы: Ғылым, 2004. -354-363-бб. 

4.    Қазақстанның нумизматикалық мұрасы. Нумизматические наследие Казахстана. The Numismatic Heritage  of Kazakhstan.–Алматы, 2008.- 87-с. 

5.    Петров П.П.  Нумизматическая история Чагатаидского государства 668/1270-770/1369 гг. 07.00.09 — Историография, источниковедение и методы исторического исследования. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук, Казань,- 2007. 30с.

6.    Петров П.Н. Алматы XIII-XIV вв. по нумизматическим данным // Алматы. История тысячилетия. Мат.междунар.науч-практ.конф. «Древняя и средневековые урбанизация Евразии: возникновение, развитие и возраст города  Алматы » 17-18 ноября 2010 г. Вып.3. -Алматы, 2012.-248 с.; илл.;цв.вклейки. (23-26).

7.   zeno.ru  

Жетпіс 27 Қараша, 2022

Ассалаумағалейкум менде 5данасы бар

Пікір қалдыру